Wie zijn wij?


OnsThuus.nl is een initiatief voor en door bewoners uit de hele gemeente Boxmeer dat wordt gerund door een groep enthousiaste inwoners: de buurtverbinders. Dit zijn inwoners uit de gemeente Boxmeer die OnsThuus.nl beheren en verbindingen leggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners, organisaties en ondernemingen. Op dit online plein zie je van alles van wat er in het dorp is en leeft. 

Met OnsThuus.nl willen we bereiken dat onze inwoners zowel online als op straat  zich (meer) met elkaar verbinden! We kunnen namelijk lokaal maatschappelijk veel winnen als we elkaar sneller en beter kunnen vinden. Denk aan uitwisselen nieuws, evenementen, kennis, uitlenen van gereedschap, vinden van vrijwilligers en zoeken van informatie.

Verder bevat ons buurtplatform een uitgebreide sociale kaart, een buurtagenda en een plek om vrijwilligerswerk en vrijwilligers te vragen en vinden.

De buurtverbinders zijn enthousiast van start gegaan, de rode draad van verbinden, ontmoeten en vinden, verbindt ons met elkaar. Hiermee hopen we ook u binnenkort te vinden, ontmoeten en verbinden. 

We helpen bij het gebruik van de site, stimuleren bewoners en organisaties om ook mee te doen en vormen de redactie van de site. Inschrijven op deze site kan je hier.

(Inschrijven doe je met naam, voornaam, adres en e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord)

Heb je een vraag? Neem contact met ons op via of spreek ons persoonlijk aan.