Onsthuus.nl

Inloggen of inschrijven

Word vrijwilliger in de bieb!

Wil je een maatschappelijke bijdrage leveren of jezelf willen ontwikkelen? Meld je dan aan als vrijwilliger! Als bibliotheekvrijwilliger ben jij één van de gezichten van de vestiging in Boxmeer en draag je bij aan een uitnodigende sfeer. Ondersteund door onze beroepskrachten help je als gastvrouw of gastheer mee in de Bibliotheek. 

 Kijk voor meer informatie en het online aanmeldformulier op www.biblioplus.nl/vrijwilligers of loop eens binnen bij de Bibliotheek. 

De Bibliotheek van nu is veel meer dan een uitleenpunt van boeken. De Bibliotheek groeit de komende jaren toe naar hét lokale knooppunt op het gebied van lezen, leren en informeren.
Samen met partners en vrijwilligers is het onze missie om iedereen volwaardig mee te laten doen in onze participatiesamenleving.