Onsthuus.nl

Inloggen of inschrijven

Buurtverbinders OnsThuus.nl
7 juni 2018

Turnhal gymnastiekvereniging de Meere

Op maandagavond 4 juni 2018 was het zover. De eerste  trainingen in de nieuwe Turnhal van gymnastiekvereniging de Meere te Boxmeer zijn begonnen . 

wegens het nog ontbreken van de zonwering van de grote ramen was het nog erg warm, maar het enthousiame van de leden en de leiding was er niet minder om. 

Het is geweldig om over de mooie verende vloer te mogen lopen en de uitvoering van de turnoefeningen te zien. De turnsters moeten nog wel wennen aan deze fantastiche vloer, hun sprong technieken worden hier beter van.

Als club zijn wij natuurlijk bijzonder trots op deze hal. Na 41 jaar sinds het begin van onze club is er eindelijk voor onze turnsters en turners een ideale vaste plek om te trainen. Zo kan door het  hele jaar heen alle trainingen en geplande competitiewedstrijden doorgang vinden.

Tot nu toe was dat niet altijd mogelijk omdat de gymzalen van de diverse scholen voor schoolonderzoeken en examens werden gebruikt. 

Ook was het dagelijks opbouwen en weer afbreken van alle toestellen een tijdrovende en zware belasting zowel voor de leiding en vrijwilligers die deze taak hadden als voor het materiaal , dat daardoor aan  veel slijtage onderhevig was.

Bijzondere dank gaat hierbij uit naar al die mensen die zich belangeloos al die jaren hebben ingezet voor de  opbouw en het afbreken van de toestellen en daardoor de trainingen voor de turnsters en turners mogelijk hebben gemaakt.

Berry Bronkhorst, Boxmeer