Onsthuus.nl

Inloggen of inschrijven

Alzheimer Nederland land van Cuijk & Gennep
5 maart 2019

Alzheimercafe Sint Anthonis 18 Maart

SintAnthonis MFA Oelbroeck 18 maart 19.30 uur 

Thema:“dementie en communicatie” 

Bij de meeste vormen van dementie merken we al snel dat de communicatie verandert; de persoon met dementie zoekt naar woorden, wordt misschien stiller of begrijpt niet meer goed wat er gezegd wordt. Datkan voor deze persoon, maar ook voor zijn directe omgeving, heel lastig zijn en soms leiden tot frustratie. 

Toch zijn er verschillende manieren om de communicatie te verduidelijken en met elkaar in contact te blijven, zodat er weer plezier beleefd kan worden aan de communicatie.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij 12 adviezen rond de communicatie,die deels worden toegelicht met een kort filmpje. Uw eventuele vragen worden beantwoord door Logopediste Nellie Kuijpers – Verberk.  

U bent van harte uitgenodigd voor deze avond! 

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners,hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en anderebelangstellenden.

Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. 

Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige bijdrage kuntdeponeren.  

HetAlzheimercafé vindt deze keer plaats in MFA Oelbroeck Breestraat 1 DSint Anthonis

De zaal is open vanaf 19.00 uur Programma: 19.30 tot 21.30 u.