Onsthuus.nl

Inloggen of inschrijven

Sociale kaart

Bekijk hier het aanbod op de sociale kaart.

Gekozen filters
    Thema
    Plaats
    Zorgverlening PGZ
    Zorgverlening PGZ is een gecontracteerde zorginstelling die gespecialiseerde zorgverlening biedt in de regio Noordoost Brabant, Zuidoost Brabant en Limburg. De zorg wordt gefinancieerd vanuit de jeugdwet, WMO, zorgverzekering of WLZ. PGZ biedt diagnostiek, behandeling (basis- en specialistische GGZ) en begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, ASS, ADHD, angststoornis en/of overige psychiatrische problematiek. PGZ is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van cliënten met autisme spectrum stoornis, maar verleent ook gespecialiseerde behandeling en begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking , al dan niet in combinatie met een psychiatrische- of gedragsproblematiek. Het doel van PGZ is specialistische zorg, begeleiding en behandeling bieden met kennis, zorg en respect. De begeleiding wordt volledig afgestemd op de zorgvraag, het kind of de (jong) volwassene en zijn omgeving. Aanbod in regio Boxmeer - Diagnostiek - Behandeling (individuele- en groepsbehandeling en gezinsbehandeling) - Gespecialiseerde Ambulante thuisbegeleiding - Naschoolse opvang - Logeeropvang en zaterdagopvang Aanbod in de regio Limburg en Zuid-Oost Brabant. - Centrum Voor Ontwikkelingsstimulering (dagbehandeling voor kinderen van 2-7 jaar) - begeleiding (individuele gespecialiseerde ambulante begeleiding en groepsbegeleiding) - logeeropvang en zaterdagopvang - beschermd wonen 18- (leefgroep) en 18+ (Serviliusstraat) - Diagnostiek - Behandeling (individuele- en groepsbehandeling en gezinsbehandeling) Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het cliëntbureau van PGZ via het centrale nummer.
    31 van 31