Wat doet de wijkraad? De wijkraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners op het gebied van leefbaarheid in de kern. De wijkraad is de schakel tussen de eigen bewonersen de gemeente als spreekbuis voor col...
Lees meer

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven