Stichting Doejemee is katalysator voor vernieuwingsprojecten binnen de domeinen onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn en het bedrijfsleven. Het leren van en door kinderen van 2 tot 15 jaar staat hierbij centraal. Middels c...
Lees meer
Stationsweg 40
5831CR Boxmeer

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven