Voor wie


De Buurthuiskamer is een gastvrije laagdrempelige plek voor thuiswonende ouderen. Mensen die een dierbare hebben verloren of mensen met geheugenverlies en hun betrokken mantelzorgers, buren, vrienden en familie zijn van harte welkom voor een kop koffie en een goed gesprek.