Uitgebrachte adviezen


Om een concreter beeld te krijgen van de werkzaamheden van de ASD kunt u onderstaande, recentelijk uitgebrachte adviezen opvragen via .  

  • Advies inzake Social return   
  • Advies inzake Blijversleningen
  • Advies inzake Straatcoaches
  • Advies inzake Integrale schuldpreventie
  • Advies inzake regionaal beleidsplan WMO 2020-2023
  • Advies inzake lokale paragraaf regionaal beleidsplan WMO
  • Aanbevelingen voor CliĆ«ntervaringsonderzoek 2019
  • Advies inzake Regionaal koersdocument opvang, zorg en ondersteuning voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid