De ASD Boxmeer (Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer) is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Boxmeer op het gebied van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning. De ASD brengt gevraagd e...
Lees meer

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven