Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Uitgelicht:

Belastinginvulhulp

PR SWOGB Martien van de Weem (SWOGB)
5 maart 2018DeBelastinginvulhulp van de SWOGB

   

SWOGB. In dit artikel eeninterview met Gerard van Esch, de belastinginvulhulp van de SWOGB. Naast Gerardzijn er nog een 9-tal vrijwillige belastinginvulhulpen beschikbaar in degemeente Boxmeer Ook door een accountant in Boxmeer worden al jarenlang 56belastingaangiften voor KBO leden ingevuld in 2 dagen tijd. Daar is de SWOGBerg dankbaar voor. Zijn er meerdere aanvragen dan worden deze verdeeld over de 

andere vrijwilligers. In2017 zijn er door de vrijwilligers 168 mensen geholpen.

 

Gerardis het eerste aanspreekpunt voor deze diensten en hij coördineert de aanvragen.Na overleg met de accountant krijgen de 56 kbo leden een lijst aangereikt watzij voor de invulling moeten verzamelen.

 

 

Opfriscursus/ hobby

“Ondanksdat ik al 40 jaar als een soort hobby voor mensen de belastingaangifte in ordemaak, moeten de invulhulpen elk jaar een opfriscursus volgen via KBO Brabantvertelt Gerard, “en dat is ook goed. We worden geïnformeerd over de laatsteontwikkelingen en wijzigingen in het belastingstelsel zodat we altijd op dehoogte zijn om onze ouderen te bij te staan.”

Maarhelaas, de laatste jaren zijn er in rap tempo vele aftrekposten ongedaangemaakt en het is niet uitgesloten dat in de nabije toekomst nog meer zalworden

geschrapt.

 

 

Klaarleggen

Als mensen zich aanmelden voor de belastinginvulhulpvragen we om een aantal gegevens klaar te leggen. Denk hierbij aan inkomsten,de toeslagen en vermogensgegevens. Daarnaast een overzicht van vooralziektekosten die gemaakt zijn en niet door de zorgverzekering worden vergoed.De meeste ouderen doen dit dan ook uitstekend. Het invullen van debelastingformulieren zijn in zulke gevallen meestal snel gedaan. Via een afgegevenmachtigingscode kunnen wij dan een en ander snel controleren.

 

Meerwaarde

“Omdatwe een goed overzicht hebben van het belastbaar inkomen kunnen we ookinformatie geven over de huurtoeslagen en/of zorgtoeslagen. Vooral voor mensendie telkens net boven of onder de normbedragen zitten, is informatie zeerbelangrijk”, laat Gerard weten.

 

 

Eerlijkheid/Dankbaarheid/Voldoening

Debelastingaanvragen vult Gerard altijd eerlijk in en in het ene geval krijgt mengeld terug en soms moet er bijbetaald worden. ” De KBO Brabant staat garantvoor het werk wat wij verrichten. Maar in zijn algemeenheid zijn de ouderentevreden en dankbaar voor het invullen van de aangifte. “Het geeft mij eenenorme voldoening om de mensen te helpen met mijn ”hobby”.

Vooreventuele informatie is Gerard te bellen tel. nr. 574358.

 

 

.

Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt »