Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Onsthuus.nl

Inloggen of inschrijven

Over
Zorgverlening PGZ is een gecontracteerde zorginstelling die gespecialiseerde zorgverlening biedt in de regio Noordoost Brabant, Zuidoost Brabant en Limburg.
De zorg wordt gefinancieerd vanuit de jeugdwet, WMO, zorgverzekering of WLZ.

PGZ biedt diagnostiek, behandeling (basis- en specialistische GGZ) en begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, ASS, ADHD, angststoornis en/of overige psychiatrische problematiek.
PGZ is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van cliënten met autisme spectrum stoornis, maar verleent ook gespecialiseerde behandeling en begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking , al dan niet in combinatie met een psychiatrische- of gedragsproblematiek.

Het doel van PGZ is specialistische zorg, begeleiding en behandeling bieden met kennis, zorg en respect.
De begeleiding wordt volledig afgestemd op de zorgvraag, het kind of de (jong) volwassene en zijn omgeving.

Aanbod in Boxmeer
- Diagnostiek
- Behandeling (individuele- en groepsbehandeling en gezinsbehandeling)
- Ambulante thuisbegeleiding

Aanbod in de regio Limburg en Zuid-Oost Brabant.
- Centrum Voor Ontwikkelingsstimulering (dagbehandeling voor kinderen van 2-7 jaar)
- begeleiding (individuele ambulante begeleiding en groepsbegeleiding)
- logeeropvang
- beschermd wonen 18- (leefgroep) en 18+ (Serviliusstraat)
- Diagnostiek
- Behandeling (individuele- en groepsbehandeling en gezinsbehandeling)


Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het cliëntbureau van PGZ via het centrale nummer.
Contact
Bernhardstraat 8, Boxmeer
5831EC
0495622399
clientburo@pgz.nu

Medewerkers (1)

Klopt er iets niet? Geef het door!