Menu

Wijkraad Boxmeer Zuid

Wat doet de wijkraad?

De wijkraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners op het gebied van leefbaarheid in de kern. De wijkraad is de schakel tussen de eigen bewonersen de gemeente als spreekbuis voor collectieve belangen van de wijk. 

Laatste berichten