Onsthuus.nl

Inloggen of inschrijven

ANBI

Anbi status

Sociom heeft de ANBI status. Een instelling kan alleen de ANBI status verkrijgen, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om de ANBI status te hebben en te behouden, moet Sociom aan een aantal voorwaarden voldoen.