Onsthuus.nl

Inloggen of inschrijven

Over
Het werkgebied van de kennisgroep WMO wordt voornamelijk bepaald door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet beoogt alle burgers, ook wanneer het lichamelijk of psychisch wat minder goed gaat, volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. De gemeente heeft daarbij een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een beperking of met psychische problematiek aan het maatschappelijke verkeer. Ook moet de gemeente een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn te voorzien in het noodzakelijke algemene dagelijkse levensonderhoud en het voeren van een gestructureerd huishouden. Kortom, zelfredzaamheid staat centraal.

De hoofdtaak van de kennisgroep WMO is het adviseren van het College van B&W ten aanzien van het formuleren en het uitvoeren van het WMO–beleid van de gemeente Boxmeer.
Enkele voorbeelden van onderwerpen, waarmee de kennisgroep geconfronteerd wordt:
- onafhankelijke cliёntondersteuning
- overbelasting van mantelzorgers
- aanpassing van woningen en de woonsituatie in het Land van Cuijk
- blijversleningen
- het VN-verdrag inzake personen met een handicap.
Contact

Deelnemers (1)

Klopt er iets niet? Geef het door!
Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.