Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

De ouderenverpleegkundige ondersteunt u en uw directe naasten bij (vermoeden van) de ziekte dementie en/of bij andere complexe gezondheidsproblematiek, waarbij (zorg-) coördinatie of casemanagement nodig is.

Verwijzing vindt meestal plaats in overleg met uw huisarts of specialist.
U kunt ook zelf bellen of laten bellen, als er sprake is van (complexe) gezondheids- of geheugenproblemen.

De ouderenverpleegkundige blijft voor u een vast aanspreekpunt gedurende het hele proces.

Weijerstaete 1, Boxmeer

0900-8803
dementieketenzorg@pantein.nl