Menu

De Burgerparticipatieraad (BPR) voor alle burgers van de gemeente Boxmeer De BPR is ingesteld door de gemeenteraad en bestaat uit 20tal burgers afkomstig uit de gemeente Boxmeer. DeBPR volgt de wet en regelgeving op de terrein van welzijn, sociale zaken en leefbaarheid. De BPR geeft regelmatig gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester & Wethouders.

Adriaen van Ostadestraat, Boxmeer, Netherlands

0485-574632
bprboxmeer@gmail.com
bprboxmeer.nl/

De Burgerparticipatieraad (BPR) voor alle burgers van de gemeente Boxmeer

De BPR Boxmeer omvat 3 kennisgroepen:

  • De Jeugdwet kennisgroep
  • De WMO kennisgroep
  • De Participatiewet kennisgroep


Iedere kennisgroep bestaat uit een 8tal burgers, die deel nemen op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak met organisaties en/of instellingen. Bij de samenstelling van de 3 kennisgroepen wordt gestreefd naar een evenwichtige afspiegeling van de Boxmeerse samenleving.


Laatste berichten

Voorzitter gezocht

Theo van Lankveld (Burger participatieraad Boxmeer (BPR)) 24 april 2017

www.bprboxmeer.nl Burger Participatie Raad Boxmeer zoekt onafhankelijk voorzitter (m/v) De Burger Participatie Raad (BPR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft...

Lees verder

reizen van A naar B met www.ikwilvervoer.nl

Ans de Wit-Knoop (Burger participatieraad Boxmeer (BPR)) 2 december 2016

Digitaal platform www.ikwilvervoer.nl naar landelijk niveau Provincies Sinds 2015 is www.ikwilvervoer.nl het enige digitale platform waarop landelijke, regionale en lokale vervoersmogelijkheden zijn ondergebracht. Inmiddels is de website met de planner van GoAbout doorontwikkeld. Naast de Provincie Noord-Brabant zijn ook de Provincies Gelderland en Overijssel toegetreden tot ...

Lees verder

Rond komen met weinig geld

Theo van Lankveld (Burger participatieraad Boxmeer (BPR)) 5 oktober 2016

Op 26 mei jongstleden organiseerde de Burger Participatie Raad Boxmeer (BPR) in samenwerking met het European Anti Poverty Network Nederland een avond met als thema “Rondkomen met weinig geld”. Deze avond werd door velen als waardevol en gezellig ervaren. De BPR wil dit initiatief dan ook graag een vervolg geven. We nodigen u uit aanwezig te zijn bij de volgende bijeenkomst op 6...

Lees verder

VACATURE LID KENNISGROEP JEUGDWET VAN DE BURGERPARTICIPATIERAAD BOXMEER

Theo van Lankveld (Burger participatieraad Boxmeer (BPR)) 23 juni 2016

Gezocht BPR-leden voor de kennisgroep Jeugdwet Het gemeentebestuur van Boxmeer wil graag horen wat er onder burgers leeft. De BPR (burgerparticipatieraad) is hier het uitgelezen kanaal voor. Om de gemeente goed te kunnen adviseren horen we graag de mening van burgers. De BPR bestaat uit het dagelijks bestuur en 3 zelfsturende kennisgroepen; namelijk de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. ...

Lees verder
Bekijk meer nieuws van Burger participatieraad Boxmeer (BPR) »