Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Onsthuus.nl

Inloggen of inschrijven

Dementievriendelijk Boxmeer; mensvriendelijk leven met elkaarBoxmeer- Iedereen krijgt met dementie te maken. In familie of vriendenkring, maar ook gewoon op straat, of op het werk. In Boxmeer werd onlangs tijdens de tweede netwerkbijeenkomst van betrokken mensen en organisaties de aftrap gemaakt voor een Dementievriendelijke Gemeente, ofwel Gemeenschap, (DVG) Boxmeer. De ambitie is; het moet normaal zijn dat je mensvriendelijk met elkaar leeft. 

 

Door: Wanda Laarakkers

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Dementie is een hersenaandoening waarbij het gehele verstandelijk functioneren steeds verder achteruitgaat. In de toekomst wordt het volksziekte nummer één. Karin Linssen van Dementie Ketenteam, vertelt over de boom als metafoor voor dementie: “Er zijn takken die afsterven en stukjes boom die niet meer werken. Het is daarom heel belangrijk om de rest van de boom te blijven voeden en de stam te ondersteunen, zodat deze boom zo lang mogelijk goed geworteld blijft.”

Zeventig procent van mensen met dementie woont gewoon thuis, zij maken deel uit van de gemeenschap. In een dementievriendelijke gemeente is er aandacht voor mensen met deze ziekte en hun mantelzorgers.

Dementie is een moeilijk proces, maar het blijft gaan om mensen met een ziekte, maar vooral ook met mogelijkheden. Daarom wil de kerngroep, bestaande uit Karin Linssen (Dementie Ketenteam), Wim Borsboom (Alzheimer Nederland), Karin Laarakkers en José van Duuren (Buurtzorg Nederland, Buurthuiskamer Boxmeer), Anke Schellekens (gemeente Boxmeer) en Sandra Franken (Stichting Zet) werken aan een andere, positievere beeldvorming. Alleen als het taboe doorbroken wordt, kunnen mensen die leven met dementie zich volwaardig mens blijven voelen. Het moet normaal zijn dat zij deelnemen aan de maatschappij en, zoveel mogelijk, het gewone leven. Karin Laarakkers: “Het zou mooi zijn als over een jaar in onze samenleving een kanteling te zien is; herkenning van dementie en een betere benadering en omgang.”

De kerngroep organiseert netwerkbijeenkomsten met dit thema. Deze zijn voor burgers, vrijwilligers en professionals binnen de gemeente Boxmeer. Bij deze bijeenkomsten wordt in subgroepen alledaagse problematiek rondom dementie besproken, zoals dagelijkse problemen rondom huis, de boodschappen, sport, hobby, verenigingen, zingeving en plezier. Vragen die de deelnemers hierbij stellen zijn; wie of wat missen we? Wat kunnen we zelf verbeteren? Wat kunnen we in het licht zetten? Wat ga ik als deelnemer doen? Karin Laarakkers: “We hopen met kleine, positieve initiatieven het dementievriendelijk omgaan met elkaar als een olievlek door onze gemeenschap te verspreiden.”

De gemeente wil graag meewerken aan het dementievriendelijk worden van de gemeente Boxmeer, maar dan als faciliterende en meewerkende organisatie. “Want dementievriendelijk word je vooral als gemeenschap, met inwoners en alle organisaties samen,” aldus de betrokkenen.

Iedere burger van Boxmeer is van harte uitgenodigd om actief deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten. Zij vinden in 2019 plaats op 7 februari, 9 mei, 12 september en 21 november. Van 16.15 uur tot 17.30 uur. De locatie is per keer verschillend. Wilt u deelnemen? Meldt u aan via A.Schellekens@boxmeer.nl.