Onsthuus.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
OnsThuus.nl voor de klik met je dorp
Staat jouw club al op OnsThuus.nl?
Heeft jouw club, vereniging, initiatief, belangenvereniging, evenement, of bedrijf al een plekje op OnsThuus.nl?

UitgelichtGids

Stichting Bewonersraad Gemeente Boxmeer De Bewonersraad Boxmeer behartigt de belangen van huurders van Mooiland in de gemeente Boxmeer. Dat doen wij door samen te werken met Mooiland, wijk- en dorpsraden, gemeente, bewonerscommissies en andere organisaties werkend in het gebied van wonen. De belangrijkste thema’s zijn: betaalbare woningen, onderhoud, voldoende woningen, leefbaarheid en veiligheid. Ook staan actualiteiten of vragen van onze achterban op de agenda. Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen bespreken we de actualiteiten in de gemeente Boxmeer. Met Mooiland en de Gemeente wisselen we informatie uit over bijvoorbeeld bouwplannen, leefbaarheid en samenwerking. Twee leden van de Bewonersraad Boxmeer zijn vertegenwoordigd in de Koepel. Samen met de vertegenwoordigers van de vijf lokale bewonersraden in het werkgebied van Mooiland staan we voor de belangen van alle huurders van Mooiland. De Koepel adviseert Mooiland gevraagd en ongevraagd over bijvoorbeeld het huurbeleid en onderhoud van de woningen. Belangrijke zaken dus die huurders aangaan. Samen staan we sterker dan alleen! Heeft u een idee hoe de leefbaarheid in uw buurt beter kan? Mail ons en wij nemen contact met u op.
Hier vind je verzamelingen foto's van oud Boxmeer en zijn inwoners. Wil je mijn foto's delen? Leuk! Vermeld dan wel even de bron en mijn naam.
Op 14 en 15 september 2019 vinden de jaarlijkse open atelierdagen plaats. Ook dit jaar zijn er weer mooie, ontroerende en verrassende kunstwerken te zien van zowel de leden van het kunstcollectief dan wel van de gastkunstenaars. De (fiets)route voert U langs verschillende ateliers waar U de betreffende kunstenaar kunt ontmoeten. Dus.. houdt U van fietsen en van kunst? dan is dit de ideale gelegenheid om eens te komen kijken! De opening vindt plaats op 13 september om 19.45 in het gemeentehuis van Boxmeer, alwaar ook de gratis routefolders te verkrijgen zijn. Wij hopen U te kunnen verwelkomen!
- herplaatsing van katten vanuit de thuissituatie (in heel Nederland) - we geven gratis persoonlijk advies - voorlichting over kattenzaken